Együttműködés a határon túli magyarokkal

   


  Egyesületünk alapszabályában is rögzítette azon célját, hogy elősegítse az anyaországi és a határon túli magyar közösségek közötti kapcsolatok fejlődését.

   

  Mivel ezen a területen sok civil szervezet tevékenykedik, mi pedig korlátozott forrásokat tudunk csak erre a célra fordítani, működési területünket az egyik legrosszabb helyzetben lévő régióra, Nyugat-Bácskára és az azzal határos magyarországi területekre (Baja és környéke) korlátoztuk.

   

  Mivel magyar-magyar viszonylatban tevékenységünk alapvetően az ifjúságot kívánja formálni, bekapcsolódtunk az eredetileg a Rákóczi Szövetség által 2002-ben kezdeményezett Anyanyelvi Táborok szervezésébe, melyeknek keretében évente 80-130 magyarországi és határon túli kisdiák tölt együtt 5 napot Baján, a Szent László ÁMK épületeiben. Míg 2002-ben és 2003-ban csak a Rákóczi Szövetség munkáját segítettük, 2004-től a tábor főszervezőivé váltunk.

  A táboroztatás természetesen nem csupán a gyermekek rekreációját szolgálja, hanem bajai tanítók szakmai munkájának köszönhetően a délvidéki magyar kisdiákok nemzeti identitástudatát is erősíti, továbbá lehetővé teszi számukra a kapcsolatépítést az anyaországi diákok felé.

  A táborok lebonyolítását 2004-ben a társszervezők mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium, 2005-ben pedig az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, 2006-tól pedig a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma is támogatta a Nyugat-Bácskai Ifjúsági Együttműködés I-V. projektek keretében, melyek az elmúlt években a táboroztatáson túl számos ifjúsági találkozónak, konferenciának és civil fórumnak biztosítottak keretet Baján és Zomborban egyaránt. Az egyes támogatások adatait a közhasznúsági beszámolók tartalmazzák.A nyári táborok szervezése mellett egyesületünk a zombori Magyar Polgári Kaszinóval kötött együttműködési megállapodást, melynek alapján képzések és rendezvények szervezésében működünk együtt több bácskai civil szervezettel.

  Nemzeti Civil Alapprogram


  A nyári táborok szervezése mellett egyesületünk a zombori Magyar Polgári Kaszinóval kötött együttműködési megállapodást, melynek alapján képzések és rendezvények szervezésében működünk együtt több bácskai civil szervezettel.