Bevezető

   

  Gróf Tisza István politikusi tevékenysége mellett élete során tudományos igényességgel elkészített tanulmányok és cikkek sorozatát publikálta korának aktuális kérdéseiről. Írásai híven tükrözik politikusként is vallott eszmerendszerét, gondolkodásmódját.

   

  Műveinek színvonalát jelzi, hogy halála után a Magyar Tudományos Akadémia Tisza István Bizottsága foglalkozott hagyatékának ezen részével. A Tisza István tollából származó anyagokat kötetben adta ki a Magyar Tudományos Akadémia és a Franklin Társulat. A nagy érdeklődésre való tekintettel több kiadás is megjelent. Az első kiadás előszavát Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke írta, mely itt_olvasható. Az anyag digitalizálásakor a Magyar Tudományos Akadémia által szerkesztett kötet tematikáját követtük.
  A tanulmányok itt tekinthetők meg.

  Végezetül érdemes felfigyelni arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Tisza István Bizottságának tagjai között a korszak több meghatározó személyiségével találkozunk, ezért a tagok névsorának felelevenítése tanulságos lehet, hiszen ez egyúttal a kötetek szakmai színvonalát is igazolja.


  Tisza István munkásságának fontos elemét jelentik továbbá beszédei, melyeket szintén a Magyar Tudományos Akadémia felkérésére barabási Kun József gyűjtött össze és látott el bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel. A tekintélyes terjedelmű gyűjteményt a Magyar Tudományos Akadémia 1930 és 1937 között négy kötetben publikálta. Egyesületünk a Tisza István Emlékév keretében a munkát folytatta, és az 1913-1918 közötti beszédek anyagát is kiadta két további kötetben. Bár a sorozat a "Gróf Tisza István képviselőházi beszédei" címet viseli, a kötetekben számos egyéb helyszínen is elmondott beszéd fellelhető. A kötetek anyaga itt tekinthető meg.

   

  A tanulmányok és beszédek olvasásához mindenkinek tartalmas időtöltést, hasznos kutatást kívánok!

   

  Maruzsa Zoltán
  elnök

   

   

   

  Magyar Tudományos Akadémia Tisza István Bizottságának tagjai

   

  Elnök:
  Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

   

  Előadó:
  Balogh Jenő, főtitkár

   

  Tagok:
  Az Akadémia részéről:

  Buday László l. t.   Fejérpataky László r. t.

  Concha Győző másodelnök   Hegedűs Lóránt l. t.

  Csánki Dezső r. t.   Herczeg Ferenc t. t.

   

  Az Országos Tisza István Emlékbizottság részéről:

  Angyal Dávid r. t.   Kozma Andor t. t.

  Br. Hazai Samu   Lándor Tivadar

  Horánszky Lajos   Mikszáth Kálmán

  Gr. Károlyi Imre   Szász Károly l. t.

   

  A Történelmi Társulat részéről:

   Gr. Klebelsberg Kunó t. t., a Történelmi Társulat elnöke, miniszter

  Domanovszky Sándor l. t.   Kollányi Ferenc l. t.

  Hóman Bálint l. t.   Lukinich Imre l. t

   

  Segédtagok:

  Balanyi György   Barabási Kun József

  Nagy Miklós